Stamlijn Hendrik van Zanten (Westland)
© Hans P. Noppen (e-mail adres: hans@noppages. nl)

De stamlijn begint met Hendrik van Zanten of Santen ( ca.1720 - 1779).

Gegevens van zijn geb./doop en eerste huwelijk zijn tot dusver niet gevonden.
Bij slechts 1 (!) doop van de tien (10) kinderen van Hendrik - niet bij zijn huwelijk en niet bij de aangifte van zijn overlijden - wordt het patroniem Maartensz. vermeld.
Maar het onderbrengen - door meerdere 'onderzoekers' - van Hendrik bij het echtpaar Maarten Ariensz. van Zanten en Annetje Pieters Groenewegen is discutabel.

Dit echtpaar ging in ondertrouw te Maasland op 29 oct 1721.
Hun eerst vermelde kind Pieter werd ca. 13 maanden later op 20 dec 1722 te Maasland gedoopt.
De tijd tussen de doopdata van de volgende zeven kinderen geeft ook geen ruimte voor een Hendrik. Zijn tweede zoon heet wel Maarten: vernoemd naar opa?
Deze aanwijzingen zijn te summier om verondersteld ouderpaar zomaar te accepteren.

Mogelijk had Hendrik een zus Jannetje en een zus Neeltje (of het zijn tantes); beiden zijn doopgetuigen bij twee van zijn kinderen.

Zie verder onder: Stamlijn