Stamlijn Hendrik van Zanten (Westland)
© Hans P. Noppen

De stamlijn begint met Hendrik van Zanten of Santen ( ca.1720 - 1779).

Gegevens van zijn geb./doop en eerste huwelijk zijn tot dusver niet gevonden.
Bij slechts 1 (!) doop van de tien (10) kinderen van Hendrik - niet bij zijn huwelijk en niet bij de aangifte van zijn overlijden - wordt het patroniem Maartensz. vermeld.
Door meerdere 'onderzoekers' wordt verondersteld dat Hendrik van Zanten een zoon is van de Maaslandse Maarten Ariensz. van Santen en Annetje Pieters Groenewegen:
Dieze veronderstelling is ongetwijfeld gebaseerd op het (slechts éénmaal!) vermelde patroniem Maarten bij de doop van Willem, het eerste kind uit zijn tweede huwelijk met Stijntje (Trijntje) Willems 't Hoen.
Dit echtpaar ging te Maasland in ondertrouw op 29-10-1721. Hun 'eerste' kind Pieter werd ruim 12 maanden later, op 20-12-1722, te Maasland gedoopt.
Maar alle volgende kinderen zitten dicht op elkaar en de tijd tussen de doopdata van de acht kinderen (1722-1737) geeft geen ruimte voor een Hendrik.

Ook mij lukte het aanvankelijk niet de ouders van Hendrik, en de datum van zijn eerste huwelijk vast te stellen.
Op een gegeven moment vroeg ik mij af of dat eenmaal vermelde patroniem Maarten wel juist was. Het zal niet de eerste keer zijn dat men zich vergist of verschrijft.
Gelet op de namen van zijn drie kinderen (Johannis, Annetije en Maarten) uit het eerste huwelijk met Cornelia Jans van der Hoeven zou je een Johannis/Jan als vader van Hendrik mogen verwachten
waarbij ook Annetije en Maarten vernoemd kunnen zijn naar (aangetrouwde) familieleden.Dit geldt ook voor de respectievelijke doopgetuigen Jannetje van Santen, Marij Kuvenhoven en Neeltje van Santen.
Ook kunnen de namen van de kinderen (en doopgetuigen) uit het tweede huwelijk van Hendrik aanknopingspunten geven.

Na onderzoek naar de mogelijke 'Jannen' (Johannissen) van Santen/Zanten die de vader zouden kunnen zijn van Hendrik sprong één kandidaat in het oog: Jan Maartensz. van Santen.
Hij trouwde eerst met Lijsbet Leenders van der Pol en, na zowat twee jaar, met Jannetie Dirks Bohemen.

De volgende bewijsvoering is gefundeerd op drie pijlers: vernoemingspatronen (verwantschappen), doopgetuigen en woonlocaties (geneagrafie).

Vernoemingspatronen
In het 1e gezin van Jan Maartens van Santen en Lijsbet Leenders van der Pol wordt 1 dochter geboren:
- Leentie (1708), ongetwijfeld vernoemd naar opa Leendert van der Pol.
In het 2e gezin, van Jan en Jannetie Dirks Bohemen, worden vier kinderen geboren:
- 2x Dirk (1710, 1712), ongetwijfeld vernoemd naar opa Dirk van moederszijde
- 2x Maerte (1715, 1717), ongetwijfeld vernoemd naar opa Maarten van vaderszijde
(frappant is dat bij het vierde kind (Maerte) de vader Maerte van Sante heet en niet Jan van Santen!)

Hendrik -met het 'verkeerde' patroniem Maarten- wordt nu als vijfde kind in het gezin Jan/Jannetie 'ingebed'; hij kan omstreeks 1720 zijn geboren.
Maar, zoals gezegd, de doop van Hendrik is niet gevonden.
Naar wie zou Hendrik vernoemd kunnen zijn? Die naam komt in het geheel niet voor bij de Van Santens in die tijd.
Nu was de (jongere) zus van vader Jan: Aeltje, op 30 november 1710 te Maasland getrouwd met Hendrick Dirksz Bohemen.
Deze Hendrick, ged. 's-Gravenzande 12-11-1684, was de oudere broer van Jannetie Dirks Bohemen, ged. 's-Gravenzande 31-3-1687; beiden kinderen van Dirck Jansz Bohemen en Maartje Dircks Baack.
Het lijkt er op dat Hendrik naar de broer van zijn moeder (zijn oom) is vernoemd (het was niet ongebruikelijk dat er werd vernoemd naar zowel bloedlijnen als aangetrouwde familie).

Hendrik -met als vader Jan- had drie kinderen met Cornelia Jans van der Hoeven (eerste huwelijk):
- Johannis (1748), mogelijk vernoemd naar een of beide opa's of naar de oudste broer van Hendrik
- Annetje (1749), mogelijk vernoemd naar Annetje van Bohemen, ged. 's-Gravenzande 17-8-1721, de jongste dochter van Aeltje, de (jongere) zus van vader Jan
- Maarten (1750), mogelijk vernoemd naar Maerte, de broer van Hendrik

Binnen zijn tweede huwelijk, met Trijntje Willems 't Hoen, werden zeven kinderen geboren:
- Willem van Zanten (1754), ongetwijfeld vernoemd naar opa van moeders kant
- Willem van Santen (1755), idem
- Lijsbeth van Zanten (1757), mogelijk vernoemd naar de eerste vrouw van Hendriks vader: Lijsbet Leenders van der Pol (als een van de ouders voor de tweede keer getrouwd was, werd vaak ook de overleden man of vrouw vernoemd)
- Lijsje van Santen (1758), idem
- Willemijntje van Zanten (1759), ongetwijfeld vernoemd naar opa van moeders kant
- Trijntje van Santen (1761), vernoemd naar Trijntje van Bohemen, ged. 's-Gravenzande 17-11-1715, een dochter van Aeltje, de (jongere) zus van vader Jan, die dan weer vernoemd is naar Trijntje Jans van Dijck, de moeder van Aeltje (en de oma van Hendrik)
- Willemtje van Zanten (1763), ongetwijfeld vernoemd naar opa van moeders kant

Doopgetuigen Bij twee van de drie kinderen van Hendrik uit zijn eerste huwelijk met Cornelia Jans van der Hoeven: Johannis (ged. 11-2-1748) en Maarten (ged. 13-12-1750), worden respectievelijk Jannetje en Neeltje van Santen als doopgetuigen genoemd.
Bij de kinderen uit zijn tweede huwelijk komen geen Van Santens' als doopgetuigen voor.
In de nabije familie komen rond die tijd maar twee gegadigden in aanmerking: de dochters van zijn veronderstelde broer Dirk Jansz van Sante:
Jannetje wordt gedoopt Terheiden 13-12-1739 en Neeltje 10-10-1734.
Nicht Neeltje zou dan 16 jaar oud zijn geweest wat best mogelijk is, maar nicht Jannetje was nog geen 9 jaar oud wat uitzonderlijk is.

Woonlocaties (geneagrafie)
Hendrik zal, net als zijn veronderstelde broers en zuster, te 's-Gravenzande gedoopt zijn hoewel hij en zijn kinderen volgens een acte van indemniteit van 11-2-1757 'geboortig van Monster' zouden zijn.
Dat waag ik te betwijfelen. Zijn drie kinderen uit het eerste huwelijk zijn wel te Monster geboren maar hij zal daar heen verhuisd zijn na zijn huwelijk omdat zijn eerste vrouw daar vandaan kwam.
Een ander punt is dat Hendrik, wanneer hij hertrouwd is, met zijn kinderen en tweede vrouw vanuit Monster naar 'Zand Ambaght' vertrekt
(bovengenoemde akte van indemniteit:ten behoeve van Hendrik van Zanten en zijn drie kinderen Johannis, Anna en Maarten Hendriksz: van Zanten, geboortig van Monster.
Zij gaan 'naa of onder Zand Ambaght').
Waarom naar Zandambacht?
Ongetwijfeld omdat zijn familie daar woonde: zijn vader, zijn tante, zijn broer en neven en nichten. De overige kinderen worden geboren in Hondertland.

Zie voor de stamlijn vanaf Hendrik van Zanten onder: Stamlijn

Zie voor de oudste generaties tot aan Hendrik van Zanten onder: Voorouders (in bewerking)