. Genealogische website van Hans P. Noppen -----> hans[AT]noppages.nl

* uitgave
Genealogie Noppen; een in oorsprong Woerdense familie van pannenbakkers.
# Deel 1 (112 blz.) is op 22 maart 2016 verschenen.
# Deel 2 (278 blz. incl. namenregister) is op 6 maart 2017 verschenen.
# Deel 3 (wordt voordurend aangepast; op verzoek deelsgewijs beschikbaar)

* families

* kwartierstaat in 'pdf' formaat.
Leendert Noppen (1870-1932) en zijn vrouw Jaapje Zijderveld (1873-1943)
Cornelis Vreeke (1879-1958) en zijn vrouw Jacoba Huibregtse (1875-1960)
Johannes Dorotheus van der Mijl (1884-1961) en zijn vrouw Pieternella Josina Maria Timmermans (1886-1963)
Engelbertus van Zanten (1885-1965) en zijn vrouw Cato Delia van der Meer (1910-2002)

* foto-galerij
'Oude' foto's van Noppens met korte informatie.

* publicaties
Publicaties van familieleden (boeken, dagboeken maar ook memoires en artikelen).

* bronnen
Transcripties van diverse acten (Zwijndrecht huwelijken en Woerden allerlei).


De informatie op deze website (sinds 1 januari 1999) is uitsluitend bedoeld als algemene informatie; er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Niets op deze website mag worden gekopiëerd, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand of op enigerlei wijze openbaar gemaakt, of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ondergetekende of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende.
U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor persoonlijk gebruik.

Aantal bezoekers sinds 25 augustus 2005: